Reiling hovedadministration

Vores værdier bestemmer vores handlinger.

Som genanvendelsesvirksomhed er vi aktivt involveret i miljøbeskyttelse ved at yde et væsentligt bidrag til bevarelse af naturressourcer og støtter klimabeskyttelse.

Vi bestræber os på konstant at optimere genanvendelsesmetoderne for at sikre kredsløbet af vigtige råvarer. Vi er bevidste om vores økologiske og sociale ansvar og er stolte over at kunne yde et væsentligt bidrag til bæredygtighed.

Følgende principper bestemmer derfor vores handlinger hver dag.

Reiling Hovedadadministration

Miljø- og Energipolitik

Vi skåner miljøet - hver dag!

Bæredygtig udvikling påvirker alle områder af samfundet. Spørgsmålet om bæredygtighed bør også være fast forankret i alle forretningsområder. Som genanvendelsesvirksomhed har vi derfor gjort miljø- og klimabeskyttelse til en vigtig opgave og tager højde for dette i alle forretningsbeslutninger.

Derfor har vi forpligtet os til at overholde miljøstyringskravene i DIN EN ISO14001:2015. Vi ser det som vores mission at bidrage til en kontinuerlig forbedring af beskyttelsen af mennesker og miljø med inddragelse af alle vores medarbejdere. Ved at opfylde bindende forpligtelser udleder vi tekniske og organisatoriske foranstaltninger fra vores mål for at undgå eller minimere generering af affald, miljøskadelige emissioner og spildevand samt for at foretage energibesparelser. Vi sikrer også, at vi rådgiver og informerer vores kunder, leverandører og andre kontraktpartnere i en ånd af partnerskab for at fremme sikker og miljøbevidst adfærd på begge sider.

Vi sparer energi – og arbejder ansvarligt!
Energibevidst handling er en af vores vigtigste retningslinjer. Derved sætter vi os løbende på prøve og tilpasser vores processer og processer derefter. Overvåget og styret af vores interne energiledelse kan vi således leve op til vores ansvar over for miljøet og sikre en effektiv udnyttelse af energiressourcerne.

Vi anser det for nødvendigt at spare på naturressourcerne ved at bruge ressourcer effektivt. Et andet vigtigt aspekt er at minimere den nødvendige brug af energi og at bevidstgøre vores medarbejdere herom.

Vi er forpligtet til at opfylde alle krav i DIN EN ISO 50001:2018. På den måde garanterer vi overholdelse af alle lovkrav vedrørende energi, energiforbrug og energieffektivitet og overvåger løbende overholdelsen af de strategiske og operationelle energimål, der er opstillet. Spørgsmålet om energieffektivitet er også en topprioritet ved udvikling og indkøb af nye processer og systemer.

Vurdering af glas i laboratoriet

Kvalitetspolitik. Vær god – for at blive endnu bedre!

Vi kontrollerer løbende kvaliteten af vores arbejde, produkter og tjenester. Vi sikrer, at vores høje standarder for kvalitet og miljøbeskyttelse også opfyldes af vores leverandører og serviceudbydere. Hvad kunne vi ellers forbedre? Hvor er der afvigelser? Hvilket potentiale er der i produktion og produktkvalitet? Takket være vores praktiserede kvalitetsstyringssystem, certificeret efter DIN EN ISO 9001:2015, stopper vi aldrig med at være gode nok.

Vores mål: at opnå en optimal genanvendelseskæde for vigtige råvarer med de mest moderne teknologier og sofistikerede tjenester. Forarbejdningsteknologier udviklet af Reiling og de højeste krav til forarbejdning skaber det højeste niveau af produktkvalitet, som muliggør vellykket genanvendelse af vores sekundære råmaterialer. Når vi driver vores anlæg, ønsker vi at realisere standarder, der går ud over de lovmæssige krav og også opfylder de højeste miljøbeskyttelseskrav så godt som muligt, inden for rammerne af hvad der er teknisk og økonomisk muligt.

Med Reiling bliver kredsløb lukket!

Møde med medarbejdere med sikkerhedsveste

Socialpolitik. Vores ansvar – vores mission!

Vi har et særligt ansvar for vores medarbejdere, som hver dag bringer virksomheden frem med deres knowhow og engagement og dermed bidrager væsentligt til virksomhedens succes. Vi tilstræber altid at kombinere økonomisk succesfuld handling med socialt samvittighedsfuld adfærd.

For at undgå arbejdsulykker, arbejdsrelaterede sundhedsrisici og/eller erhvervssygdomme og for at forhindre skadelige miljøpåvirkninger identificerer og vurderer vi regelmæssigt farerne og risiciene ved vores opgaver og arbejdsprocesser. Da vi dagligt sætter os selv på prøve, kan vi direkte identificere forbedringspotentialer og sikre en løbende optimering af sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse. Når alt kommer til alt, er vores medarbejderes sundhed og velbefindende meget vigtigt for os. Derfor skaber vi et sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Vi fremmer deres ekspertise, motivation og bevidsthed om sikkerhed, sundhed og miljø. Som en del af vores sundhedsstyring tilbyder vi vores medarbejdere et firmafitnessprogram for at fremme den enkeltes sundhed. Vi tilbyder også muligheden for at lease cykler, så rejsen til arbejde kan foretages på den sundeste, mest miljø- og klimavenlige måde som muligt.

Vi lægger også stor vægt på foreneligheden af familie og karriere. Det opmuntrer vi ved at tilbyde fleksible arbejdstidsmodeller. Og i vores interne børnehave ved vores medarbejdere, at deres små børn altid bliver passet godt på - og alligevel er de tæt på!

Elever står foran en fladglassamling
Reiling konferencelokale

Vi tager ansvar for vores yngre generation.

Som familievirksomhed tænker vi ikke kun på livskvaliteten i dag, men også på fremtidige generationers. Ansvar er et nøglebegreb for os, som vi altid fører ud i livet. For eksempel når vi udbyder en bred vifte af lærepladser, når vi tilbyder praktikpladser til elever for at give dem et første indblik i arbejdslivet, eller når vi åbner for nye faglige perspektiver for tilflyttere eller karriereskiftere.

Vi fremmer uddannelse og viden.

Den personlige udvikling og avancement for den enkelte i virksomheden er meget vigtig for os. Vi fremmer kvalifikationer og videreuddannelse og tilbyder regelmæssige interne og eksterne kurser og seminarer. Vi tilbyder et innovativt arbejdsmiljø med mulighed for at realisere dine egne ønsker og drømme.

Spar ressourcer. Beskyt miljøet.

Som en international genanvendelsesvirksomhed tilbyder Reiling Group en fuld service til alt, der har med "materialehåndtering og genanvendelse " at gøre.

Familievirksomheden giver indsigt i hele deres vifte af ydelser lige fra indsamling, transport og forarbejdning af en bred vifte af råvarer til levering af sekundære råvarer af høj kvalitet. Fokus er på genanvendelse af glas, plastik, træ og solcellemoduler.

Vi opretholder en aktiv dialog med interesserede parter, et åbent samarbejde med myndighederne og omfattende information til vores medarbejdere og offentligheden om vores aktiviteter og deres indvirkning på mennesker og miljø. Som en del af vores integrerede ledelsessystem gennemgår vi regelmæssigt interne og eksterne audits.

Plusset hos Reiling: Innovation og alsidighed!

Hos os lukker du kredsløb.

Accepter venligst cookies for at se denne YouTube-video.

Reiling lastbil kører
transportbånd med glas

Vi lægger særlig vægt på et samarbejde med kommuner, erhvervsliv pantsystemer og industri.

Vi har et klart krav: At skabe et højt niveau af kundetilfredshed gennem den højeste produktkvalitet, individuelle genanvendelsesløsninger og gennem pålidelighed og fleksibilitet. Med Reiling oplever du reel merværdi!