Emballageglas

"Hos os lukker du kredsløb! For maksimal miljøbeskyttelse og bæredygtighed!"
Marc Uphoff, ledelse
Placering Naestved

Genanvendelse af vores konstante følgesvend

Vidste du: Hver dansk statsborger producerer i gennemsnit mere end 20 kg affald fra engangsglas hvert år.

Vi er bevidste om vores ansvar og fokuserer på bæredygtighed og miljøbeskyttelse! Fordi kun ansvarlig brug af ressourcer muliggør fremtiden for kommende generationer. Og især emballageglas er et genanvendeligt materiale, som kan genindføres i det økonomiske kredsløb i det uendelige – fordi gammelt glas bliver til nyt glas. De primære råvarer, der bruges i glasproduktionen, såsom sand, sodavand og kalk, anses for at være næsten ubegrænsede - minedrift, transport og forarbejdning kræver dog meget energi og CO2-udledning. Til glasproduktion medfører brugen af 10 % af gammelt glas en besparelse på 3 % energi og 5 % CO2.

Emballageglasfabrik i Osterweddingen
Samling af glasflasker

Genanvendelse af emballageglas - effektivitet med højeste kvalitet

Vi er en af markedslederne inden for genanvendelse af emballageglas i Europa. Vi tilbyder glasfremstillingsindustrien optimal glasaffaldskvalitet, fordi det er den eneste måde at sikre den højest mulige genanvendelighed i glassmeltningen. For år tilbage udviklede vi sammen med amerikanske forskere en af nutidens mest avancerede metoder (røntgenfluorescensanalyse) til at separere urenheder, som nu er uundværlig i international glasoparbejdning. Vi arbejder konstant på at indarbejde nye resultater og forskningsresultater i vores tekniske forarbejdningsprocesser. Dette gør os i stand til at opnå det bedst mulige resultat i forhold til renhed, finkornsindhold og farvesortering. På denne måde kan mere end 1 million tons skår hvert år returneres til materialekredsløbet gennem sorteret genanvendelse af emballage-og planglas.

Behovsbaserede indsamlingsmuligheder

Som partner for pantsystemer, kommuner, industri og handel er vi der, hvor du har brug for os! Udover opsætning af containere garanterer vi løbende afhentning eller just-in-time afhentninger – og vi garanterer naturligvis fuldstændig dokumentation for de genanvendte glasmængder.

Glas fra en kommunal samling

Dit krav – vores løfte

Fra det indsamlede affaldsglas producerer vi rene genanvendelsesprodukter; perfekt forberedt til genanvendelse i smelteapplikationer. Under hensyntagen til glasværkets og glasforarbejdningsindustriens individuelle specifikationer er vores produkter befriet for keramik, sten, porcelæn, magnetiske -og ikke magnetiske metaller, glaskeramik, blyholdige glas og organiske stoffer efter behandlingsprocessen.

Ud over den garanterede renhed er individuelle kornstørrelser også mulige, skræddersyet til dine krav. Vi vil med glæde overtage den komplette logistik for dig der og garantere rettidig forsyning og levering. Vi lægger stor vægt på et partnerskabsbaseret forretningsforhold – derfor er hele vores kvalitetsledelsesteam udover vores kompetente medarbejdere fra kontoret og feltservice også tilgængelig på stedet som kontakt til dig.

Klik her for at se vores guide til genanvendelse af glas.

Bemærk download af infografikken

Korrekt indsamling gør hele forskellen

Grundreglen er – kun sorteret materiale som garanterer et effektivt forarbejdningsresultat. Jo mindre forurenet glasset ankommer til vores anlæg - jo mere effektivt bliver genanvendelsen. Sådan lukker vi kredsløb! Download infografikken nu!

Planglas

"Glas kan genanvendelse et ubegrænset antal gange uden at miste kvalitet. Den afgørende faktor her er adskillelse og behandling af de forskellige typer glasaffald, f.eks. floatglas, lamineret glas eller termoruder."
Bernhard Reiling, ejer af Reiling Gruppen
Indsamlede bilruder

Ansvarlig håndtering af råvarer

Med over 1 million tons forarbejdet plan- og emballageglas om året er vi en af de førende genanvendelsesvirksomheder i Europa. Takket være 100 års erfaring og med mere end 650 medarbejdere sikrer vi, at forarbejdede glasskår af høj kvalitet kan genanvendes som sekundært råmateriale i de forskellige glasindustrier og smelteapplikationer på 15 glasanlæg i Tyskland og i udlandet.

Samling af glasskår af planglas
Lamineret glas

Indsamling af planglas - du bestemmer

For at opnå de bedst mulige behandlingsresultater skal de forskellige typer glasaffald indsamles i så ren tilstand som muligt. Vi tilbyder dig containerløsninger fra 15 - 35m3 containere. Den afgørende faktor er dine individuelle behov samt mængden og typen af glasaffald, der produceres. Samling af floatglas, lamineret glas, autoruder og termoruder, men også blandede fraktioner af forskellige typer glas er naturligvis muligt. 

Vi rådgiver dig gerne personligt om den bortskaffelsesløsning, der passer bedst til dig og dine behov! Tøv ikke med at kontakte os!

Fælles ansvar

Ved at indsamle og genanvende dit glasaffald opnår vi i fællesskab en konsekvent reduktion af CO2-emissionerne og en ansvarlig brug af de tilgængelige ressourcer.

I denne henseende gælder bestemmelserne om særskilt indsamling af affald imidlertid allerede for erhvervsdrivende! F.eks. skal affald som papir, træ, glas og metal i henhold til bekendtgørelsen om erhvervsaffald sorteres fra på det sted, hvor det opstår. Det er den eneste måde at sikre, at affaldet genanvendes i den bedst mulige kvalitet. Her hjælper vi dig - naturligvis også på stedet - med den optimale bortskaffelsesløsning for dig samt med de officielt krævede bortskaffelsescertifikater.

Glasbjerge

Højeste kvalitetsstandarder

Glasværket stiller meget høje krav til renheden af de forarbejdede glasskår. Glasværket stiller meget høje krav til renheden af de forarbejdede glasskår. Selv små mængder urenheder kan føre til misfarvning eller kassation. 

For at opfylde glasværkernes strenge specifikationer arbejder vi med den mest moderne oparbejdningsteknologi, f.eks. røntgenfluorescensanalyse, som nu anvendes verden over, og som vi har spillet en afgørende rolle i udviklingen af. Dette skyldes, at de innovative behandlingstrin gør det muligt at fjerne CSP (keramik-sten-porcelæn), FE-metaller og ikke-jernholdige metaller samt glaskeramik, blyholdige glas og organiske stoffer fra det indsamlede glasaffald. Det betyder, at vores genanvendelsesprodukter kan anvendes i næsten alle smelteapplikationer for at tilføre værdi.

Klik her for at se vores guide til genanvendelse af glas.

Lager til modtagelse af planglas

Samarbejde som partnere

Med vores omfattende serviceudbud tilbyder vi dig en komplet pakke: fra pålidelig bortskaffelseslogistik og containerudlejning over personlig rådgivning og support på stedet til levering af glasgenanvendelses-produkter af høj kvalitet, herunder komplet dokumentation og verifikation. Hos os lukker du kredsløbet!

Solceller - Test for genanvendelse og recycling

”Der skal benyttes nye veje for at genvinde sjældne og værdifulde råstoffer fra nedlagte solcellemoduler. Vi mestrer denne udfordring.”
Tom Reiling, Ledelse
PV-moduler efter den første behandling

Solcellernes end-of-life koncepter

Siden årtusindeskiftet har denne type elproduktion vist store vækstrater i hele Europa. I omkring to årtier har systemerne ydet et vigtigt bidrag til klimabeskyttelse gennem generering af ren energi. Vi ser det som vores pligt at sikre bæredygtigheden af siliciumbaserede solcellemoduler ud over brugsperioden. Som ansvarlig genanvendelsesvirksomhed garanterer vi lovlig bortskaffelse af PV-moduler gennem omfattende test for genbrug og/eller sender dem til genanvendelse. Fra individuelle PV-moduler til komplette solcelleparker: Vi tilbyder dig, økonomiske end-of-life koncepter.

Fotovoltaiske moduler uden ramme

Test til genbrug

Størstedelen af de installerede PV-moduler er stadig intakte efter mere end 10 års brug, selvom deres ydeevne er væsentligt reduceret. Derfor er genbrug at foretrække, frem for genanvendelse for at spare ressourcer i tilfælde af en økonomisk genopbygning af solceller.

Som den første del af vores individuelt tilpassede EOL-koncepter garanterer vi vores kunder en omfattende og pålidelig test for genbrug af deres optisk ubeskadigede PV-moduler. Ud over retssikkerheden er det økonomiske incitament og modtagelsen af en testrapport for hvert testet modul overbevisende. Derudover udstedes der afhængigt af genbrugsmetoden tilsvarende genbrugsattester, som attesterer vores kunders professionelle genanvendelse og fritager dem for eventuelle lovmæssige forpligtelser.

Fotovoltaisk procedure Test til genbrug og genanvendelse
Samling af gamle solcellemoduler

Samling af gamle solcellepaneler - Vores testproces

Efter en visuel inspektion af hvert enkelt modul underkastes ubeskadigede moduler en omfattende teknisk test med forskellige testmetoder. Testen omfatter en effektmåling med en TÜV-certificeret effektmåling (bestemmelse af den resterende moduleffekt), en elektroluminescenstest til at identificere og evaluere mikrorevner i solcellerne og andre test for at sikre elektrisk sikkerhed (diodetest, HiPot-test, jordingstest). Afhængigt af testresultatet genbruges modulerne derefter som second-life moduler eller sendes også til genanvendelse

Vi tilbyder derfor kommercielle kunder, såsom modulproducenter og solcelleparkoperatører i alle størrelser, en bekvem, økonomisk og juridisk sikker bortskaffelsesløsning.

 

De højeste standarder inden for forarbejdning

For at kunne sikre, at alle komponenter i et solcellemodul er adskilt efter type, kræves der højt specialiserede løsninger. Vi løfter udfordringen om effektivt at adskille de materialer, der er fast forbundet med hinanden i modulet. Som et certificeret indledende behandlingsanlæg garanterer vi de bedst mulige resultater ved genanvendelse af solcellemoduler i samarbejde med pålidelige partnere. Behandlingen foregår i flere trin for at sikre de højeste kvalitetsstandarder. Efter den indledende behandling finder makuleringen sted; i hovedprocestrinet bearbejdes og adskilles materialerne for tilbagevenden til materialekredsløbet.

Fragmenter efter behandling

Genanvendelsesprodukter af højeste kvalitet

Glas, som hovedkomponenten i PV-moduler, er det sekundære råmateriale, der for det meste genvindes. Men andre materialer såsom aluminium genanvendelse også optimalt og returneres til anvendelser af høj kvalitet. Takket være den løbende videreudvikling af genanvendelsesprocesserne og brugen af de mest moderne sorteringsteknikker opfylder vi de høje krav, der stilles til de opnåede sekundære råvarer. Hos os lukker du kredsløb!

Effektiv. Ressourcebesparende. Miljøvenlig.

Som en erfaren genanvendelsesvirksomhed står vi over for udfordringen med en miljøvenlig indsamling af nedlagte PV-moduler og genbrug af disse. Vi lægger stor vægt på den bedst mulige overholdelse af affaldshierarkiet – først genbrug, derefter genanvendelse. Kun hvis genbrug ikke er muligt, støtter vi genanvendelse af de værdifulde komponenter indeholdt i PV-moduler. Ekspertise og mange års erfaring samt de mest moderne forarbejdningsanlæg og samarbejde med pålidelige partnere garanteres de bedst mulige resultater. Vi er certificeret i henhold til ElektroG på tre lokationer og accepterer alle typer siliciumbaserede PV-moduler. Derudover sørger vi for mængderapporterne for dig, og du modtager de tilsvarende destruktionsattester.

Accepter venligst cookies for at se denne YouTube-video.

Medarbejdere behandler gamle solcellemoduler
Transport af PV-modulerne efter den indledende behandling

Din bortskaffelsesløsning – Reiling

Vi lægger stor vægt på et kompetent samarbejde. Derfor står vores medarbejdere med deres specialviden også til rådighed for dig på stedet som kontaktpersoner på hele området for professionel bortskaffelse og verifikation. Vi udvikler løbende vores høje standarder for at imødekomme fremtidige krav. Vi er også aktivt involveret i forskellige forskningsprojekter og arbejder sammen med partnere om løbende at forbedre forarbejdningsmetoderne. Sådan vil vi fortsat være din stærke og pålidelige partner inden for solcelle-genbrug / genanvendelse i morgen!

Revitro

"Vi tænker på nye måder. For der er ingen kreative grænser for anvendelsesmulighederne for vores granulater af høj kvalitet!"
Bernd Hohage, teknisk konsulent Revitro
Revitro - Glasstykker pink

Upcycling af glas

Reiling returnerer hvert år om 1 millioner tons glasaffald til det økonomiske kredsløb ved at genanvende emballageglas og planglas efter type.  Reiling, der traditionelt anvendes til oparbejdning af det oprindelige produkt, udviser kreativitet og mod i sin søgen efter yderligere nye anvendelsesmuligheder: Det konventionelle "af gammelt bliver nyt" suppleres med "af gammelt bliver anderledes". Produktserien "Revitro" er det bedste eksempel på vellykket up-cycling.

Revitro granulat aqua sort

Revitro

Reiling står for optimal skårkvalitet; takket være de nyeste processer opnås det bedst mulige resultat med hensyn til renhed, finkornsindhold - og frem for alt farvernes renhed. Granulatet giver derfor genanvendelsesmuligheder, der lader de sædvanlige idéer om genanvendelse af glas langt bag sig: Fra dekorativ brug i have- og landskabsdesign til iøjnefaldende messekonstruktioner.

Revitro Team - Showroom & Verkauf

Som supplement til granulaterne har Reiling også tilføjet glasklumper til sit sortiment. De er kendetegnet ved en betydeligt større fraktionering og er derfor ideelt egnet til brug i gabionkurve, som er særligt effektive som ejendomsafgrænsninger, støttemure eller individuelle objekter. Glasstenene fås også i forskellige farver og giver på grund af materialets gennemsigtighed mulighed for interessante lyseffekter og yderligere designvarianter.

Har vi vakt din interesse? Vi rådgiver dig naturligvis gerne om de forskellige anvendelsesmuligheder. Kontakt os venligst!

Vores Revitro-glastyper

Vores Revitro-granulat og glasstenene findes i en række fascinerende farver og kan bruges på mange forskellige måder!

Visse farver og granuleringer er også tilgængelige med kort varsel som standard. Da vores produkter er genanvendelsesmaterialer, er vi dog altid afhængige af modtagelsen af råmaterialer, så afhængigt af den bestilte mængde kan leveringstiden være længere.

Det er dog altid værd at spørge ind! Sørg også for at spørge efter usædvanlige farver - vi har altid specielle farver i vores sortiment.

5094 - verde scuro - mørkegrøn

5097 - bianco - hvid - gennemsigtig

5100 - sepia - mørkebrun

5118 - aqua - turkis

5108 - royal - mørkeblå

5095 - verde - pastelgrøn

5106 - azur - lyseblå

5231 - reflex doblo - spejl på begge sider

5125 - sasso - ambra - 50-150mm

5126 - sasso royal - mørkeblå - 50-150mm

5188 - sasso aqua - turkis - 60-110mm

5189 - sasso aqua - turkis 100-180mm

5191 - sasso kristall - klar - 60-110mm

5196 - sasso safir - safirblå - 50-150mm

5250 - sasso natico – ocean blå - 50-150mm

Revitro - glasgrus (billede) og glasstykker til indendørs og udendørs dekoration

Hvilken farve skal den have?

Visse farver og granuleringer er tilgængelige som standard, selv med kort varsel. Da vores produkter er genanvendelsesmaterialer, er vi dog altid afhængige af modtagelsen af råmaterialet, hvilket betyder, at der kan være længere leveringstider afhængigt af den bestilte mængde. Husk også at spørge efter usædvanlige farver, da vi altid har specielle farver i vores sortiment.

Upcycling med Revitro: Hos os lukkes kredsløb på en ny - og anderledes måde!

Du kan finde vores liste over glastyper her!

Plast

"Vi lever bæredygtighed! Og støtter vores kunder med individuelle løsninger inden for PET-genanvendelse.”
Hanns-Joerg Bentele, administrerende direktør
PET-flasker klar

Plast i kredsløbet

Let og ekstremt holdbar: Omkring to tredjedele af alle CSD-drikke og næsten halvdelen af alt mineralvand fyldes i PET-flasker. Men for at kunne garantere ansvarlig brug af ressourcer er effektiv genanvendelse efter de højeste standarder nødvendig.

PET-flasker/genbrugsflasker med pant
PET-flasker presset

En letvægter, der vinder frem - PET

Hos os kan du stole på en alsidig service, der er uden sidestykke i Tyskland: PET-genanvendelse med Reiling. Fra indsamling og forarbejdning til et højt niveau af renhed ved levering af genanvendelsesproduktet, sikrer vi kredsløbet for professionel genanvendelse. På den måde yder vi et vigtigt bidrag til at sikre, at mængden af brugte PET-flasker ikke skal bortskaffes i affaldsforbrændings- eller erstatningsbrændselsanlæg. Op til 75.000 tons af de lette og stabile PET-engangscontainere behandles hvert år med Dekra-certificering på Reiling-fabrikken i Hamm; Anlægget i Burgbernheim i Mellemfranken med en kapacitet på omkring 30.000 tons om året blev tilføjet i 2020.

Behovsbaserede indsamlingsmuligheder

Effektiv genanvendelse begynder, hvor en PET-flaske bortskaffes af forbrugeren. Vi støtter fødevare- og aftapningsvirksomheder omfattende og individuelt i samlingen af PET-flasker og tilbyder forskellige modeller at vælge imellem: fra fuld service til gør-det-selv! Trug i forskellige størrelser, PET-presser og mobile briketteringspresser kan anvendes, ligesom selvbortskaffelsessystemer og isolerede løsninger i henhold til emballagebestemmelserne. Afhentning ”on demand” er selvfølgelig muligt! Vi støtter dig efter dine behov og finder en løsning, der er specielt tilpasset dine behov.

Snak med os - vi koordinerer gerne en tid på stedet.

PET-granulat
produktion: eftersortering

Højeste krav til forarbejdning

Vores tekniske systemer opfylder de nyeste standarder og garanterer effektiv behandling i en flertrinsproces. På denne måde sikrer vi et højt niveau af renhed i vores genanvendelse, hvilket betyder, at det forarbejdede polymermateriale er ideelt egnet til en række nye anvendelser. Vi leverer størstedelen af slutprodukterne i BigBags. Nogle produkter kan dog også leveres til siloer med lastbil, hvilket eliminerer behovet for at håndtere BigBags og paller og det tilhørende affald. Dette er især vigtigt, når kunden behandler store mængder flager.

Testet kvalitet

Vores interne kvalitetsstyring gennem hele forberedelsesprocessen sikrer den høje kvalitet af slutproduktet. Ud over stikprøvekontrol er Reiling afhængig af laboratorieanalyser for at sikre, at de vaskede flager bliver til PET-granulat med høj renhed. Inden genanvendelsesmaterialet leveres til videre behandling, gennemgår hver BigBag og hver silolevering også en præcis kvalitetskontrol. Der kontrolleres for bulkdensitet, off-colors og klæbemiddelrester samt for uvedkommende eller fremmed plast, kornstørrelsesfordeling og eventuel restfugt.

PETCyclus briketter

Begyndelsen på en ny livscyklus

Reilings PET-genanvendelse garanterer ren forarbejdning og dermed grundlaget for en bred vifte af anvendelser. Ud over at blive tilføjet i produktionen af nye PET-flasker, bruges granulatet også til fremstilling af polyesterfibre og i filmapplikationer eller emballagetape.

Reiling - Vi lukker kredsløb!

Træ

"Vi har alle et ansvar for at omgås ansvarligt med naturressourcen træ: at beskytte vores skove - og dermed også klimaet!"
Reinhold Broer, administrerende direktør
Transport af affaldstræet til forarbejdning

Mere end bare affald: Bæredygtig genanvendelse af affaldstræ

Fra faldefærdige hegn til kasserede europaller: Når først forarbejdet træ har tjent sit formål, ser mange det bare som affald. Reiling ser derimod affaldstræ som et værdifuldt sekundært råstof i spånpladeindustrien og som energikilde til kraftværker. For selvom træ er et fornybart råmateriale, er ansvarlig brug af dette naturprodukt mere nødvendigt end nogensinde, især i dag. Med hensyn til bæredygtighed lukker vi derfor vigtige kredsløb inden for genanvendelse af træ!

Luftfoto af affaldstræet, der transporteres til forarbejdningsanlægget
Inputprodukt affaldstræ

Individuelt og behovsbaseret: Indsamling, levering af containere og genanvendelse af affaldstræ med Reiling

Fra ubehandlet affaldstræ såsom træaffald eller engangspaller (kat. A I) til særligt forurenet affaldstræ såsom jernbanesveller eller hegn (kat. A IV): Reiling hjælper dig med bortskaffelsen af dit affaldstræ og takket være innovative teknologier og den strengeste kontrol, forbereder vi det til forskellige formål. Vores affaldstræ kommer fra forskellige kilder; fra industri til indsamlinger, såsom storskrald, til bygge- og flyttefirmaer.

Vi overbeviser vores partnere med individuel og skræddersyet service: Indsamling/bortskaffelse af Reiling-flåden er lige så muligt som tilvejebringelse af passende indsamlingscontainere; afhentning kan naturligvis også udføres fleksibelt efter behov. For kommercielle mængder er vores 24-timers reception åben dagligt (hverdage) private leveringer accepteres mandag til fredag fra 8.00 til 16.00.

Omhu og ekspertise til sikker behandling

Vi sorterer ca. 60.000 tons affaldstræ hvert år og fjerner fremmedlegemer som papir, plastik og metal og river det derefter ned. For at holde restfugten så lav som muligt, foregår opbevaringen i overdækkede bunkers. Hvilket gammelt træ, der er egnet til hvilket formål, er altid et spørgsmål om forurening med forurenende stoffer, der kommer fra lakering og behandlinger af det respektive træ. Med omhyggelig udgangskontrol og et tæt netværk af prøveudtagning til laboratoriet - sikrer vi sikkerheden.

Træsamling efter forarbejdning
Samling af trælameller

Slutprodukterne: Fra spånplader til energikilder

Træflis til spånpladeindustrien: Udover spånplader til almindeligt husholdningsbrug fremstilles også spånplader til møbelindustrien og visse gulvbelægninger af vores affaldstræ. Reiling lægger også vægt på bæredygtighed hos sine kunder: Derfor er alle partnere FSC- og PEFC-certificerede; Derudover er de coatede DecoBoards blevet tildelt den ”blå engel”.

Træflis til termisk udnyttelse: Vi forsyner kraftværker og biomassetermiske kraftværker med flis til termisk udnyttelse og er derved med til at generere klimaneutral energi (el og varme).

G 30 Træflis til opvarmning og mindre anlæg

Som et godt alternativ til traditionel skov- og savværksflis, er vores G 30-spåner lavet af 100 procent ubehandlet genanvendelsestræ; med en kornstørrelse på op til 30 mm og et fugt/vandindhold på under 20 procent. Ofte kan de også brændes i flisovne eller pillefyringsanlæg – spørg blot den respektive producent. Transporten og afhentningen foregår uden problemer takket være den specialudviklede indblæsningsbeholder.

PG3 træflis

OMHU & Ekspertise

Vi leverer gerne de ønskede fraktioner – eller holder dem klar til dig på vores lager! Bare tal med os.