Deres datablad

I det følgende finder du tekstdataene til den engelske version af din personlige erklæring til din hjemmeside i henhold til de af dig angivne oplysninger. Hvis du på din hjemmeside bruger en indtastningseditor til dit indhold, kan du kopiere følgende tekst direkte og udfylde den der.
Hvis du ønsker at integrere indholdet som HTML-Quellcode på din hjemmeside, kan du bruge den efterfølgende oplyste HTML-Quellcode.

Privatlivspolitik

1. Et overblik over databeskyttelse

Generel information

Følgende oplysninger vil give dig en nem oversigt over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger denne hjemmeside. Udtrykket "personlige data" omfatter alle data, der kan bruges til at identificere dig personligt. For detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse, se venligst vores databeskyttelseserklæring, som vi har inkluderet under denne kopi.

Denne privatlivspolitik er blevet oversat ved hjælp af et automatisk oversættelsesprogram. Originalen på engelsk kan findes her. (https://www.reiling.de/en/privacy-policy)

Dataregistrering på denne hjemmeside

Hvem er den ansvarlige for registreringen af data på denne hjemmeside (dvs. den "dataansvarlige")?

Dataene på dette websted behandles af webstedets operatør, hvis kontaktoplysninger er tilgængelige under afsnittet "Oplysninger om den ansvarlige part (kaldet "controller" i GDPR)" i denne fortrolighedspolitik.

Hvordan registrerer vi dine data?

Vi indsamler dine data som et resultat af, at du deler dine data med os. Det kan f.eks. være oplysninger, du indtaster i vores kontaktformular. 

Andre data registreres automatisk af vores IT-systemer, eller efter at du har givet dit samtykke til registreringen under dit besøg på hjemmesiden. Disse data omfatter primært tekniske oplysninger (f.eks. webbrowser, operativsystem eller tidspunkt for adgang til webstedet). Disse oplysninger registreres automatisk, når du går ind på denne hjemmeside.

Hvilke formål bruger vi dine data til?

En del af oplysningerne genereres for at garantere en fejlfri levering af hjemmesiden. Andre data kan bruges til at analysere dine brugermønstre.

Hvilke rettigheder har du, når det gælder dine oplysninger?

Du har til enhver tid ret til at modtage oplysninger om kilden til, modtagerne af og formålet med dine arkiverede personoplysninger uden at skulle betale et gebyr for sådanne videregivelser. Du har også ret til at kræve, at dine data bliver rettet eller slettet. Hvis du har givet samtykke til databehandling, har du til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dette samtykke, hvilket vil påvirke al fremtidig databehandling. Desuden har du ret til at kræve, at behandlingen af dine data begrænses under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dette eller andre databeskyttelsesrelaterede emner.

Analyseværktøjer og værktøjer leveret af tredjeparter

Der er mulighed for, at dine browsingmønstre bliver analyseret statistisk, når du besøger denne hjemmeside. Sådanne analyser udføres primært med det, vi kalder analyseprogrammer. For detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer henvises til vores databeskyttelseserklæring nedenfor.

2. Hosting

Vi hoster indholdet af vores hjemmeside hos følgende udbyder:

Mittwald

Udbyderen er Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, Tyskland (i det følgende benævnt Mittwald). 

Du kan finde flere oplysninger i Mittwalds privatlivspolitik: https://www.mittwald.de/datenschutz.

Vi bruger Mittwald på grundlag af Art. 6(1)(f) i GDPR. Vi har en legitim interesse i en så pålidelig gengivelse af vores hjemmeside som muligt. Hvis der er indhentet et passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af Art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Behandling af data

Vi har indgået en databehandleraftale (DPA) for brugen af ovennævnte service. Det er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til databeskyttelseslovgivningen, og som garanterer, at de kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden på baggrund af vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

3. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Beskyttelse af data

Operatørerne af dette websted og dets sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Derfor håndterer vi dine personlige data som fortrolige oplysninger og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesbestemmelser og denne databeskyttelseserklæring. 

Når du bruger denne hjemmeside, vil der blive indsamlet en række personlige oplysninger. Personlige data omfatter data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, samt hvilke formål vi bruger disse data til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål oplysningerne indsamles. 

Vi gør dig opmærksom på, at overførsel af data via internettet (f.eks. via e-mail) kan være forbundet med sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt mod tredjepartsadgang.

Oplysninger om den ansvarlige part (omtalt som "den dataansvarlige" i GDPR)

Den ansvarlige for databehandlingen på dette websted er:

Reiling GmbH & Co. KG 
Bussemasstraße 49 
33428 Marienfeld 
Deutschland

Telefon: +49 5247 98030 
E-mail: info [at] reiling.de

Den dataansvarlige er den fysiske person eller juridiske enhed, der alene eller sammen med andre træffer beslutninger om formålene med og ressourcerne til behandlingen af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Varighed af opbevaring

Medmindre en mere specifik opbevaringsperiode er angivet i denne privatlivspolitik, forbliver dine personlige data hos os, indtil det formål, de blev indsamlet til, ikke længere gælder. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre lovligt tilladte grunde til at opbevare dine personlige data (f.eks. skatte- eller handelsretlige opbevaringsperioder); i sidstnævnte tilfælde vil sletningen finde sted, når disse grunde ophører med at gælde.

Generelle oplysninger om retsgrundlaget for databehandlingen på denne hjemmeside

Hvis du har givet samtykke til databehandling, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af Art. 6(1)(a) GDPR eller art. 9 (2)(a) GDPR, hvis særlige kategorier af data behandles i henhold til Art. 9 (1) DSGVO. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande er databehandlingen også baseret på Art. 49 (1)(a) i GDPR. Hvis du har givet samtykke til lagring af cookies eller til adgang til oplysninger i din slutenhed (f.eks. via enhedens fingeraftryk), er databehandlingen desuden baseret på § 25 (1) TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, behandler vi dine data på grundlag af Art. 6(1)(b) i GDPR. Hvis dine data desuden er nødvendige for at opfylde en juridisk forpligtelse, behandler vi dem på grundlag af art. 6(1)(c) i GDPR. Desuden kan databehandlingen udføres på grundlag af vores legitime interesse i henhold til Art. 6(1)(f) i GDPR. Oplysninger om det relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde findes i de følgende afsnit i denne privatlivspolitik.

Udpegning af en databeskyttelsesansvarlig

Vi har udnævnt en databeskyttelsesansvarlig. 

Oliver Bigge
Bussemasstraße 49 
33428 Marienfeld 
Deutschland

Telefon: +49 5247 98030 
E-mail: datenschutzbeauftragter [at] reiling.de

Modtagere af personlige data

Inden for rammerne af vores forretningsaktiviteter samarbejder vi med forskellige eksterne parter. I nogle tilfælde kræver dette også overførsel af personlige data til disse eksterne parter. Vi videregiver kun personoplysninger til eksterne parter, hvis det er påkrævet som led i opfyldelsen af en kontrakt, hvis vi er juridisk forpligtet til det (f.eks. videregivelse af data til skattemyndighederne), hvis vi har en legitim interesse i videregivelsen i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR, eller hvis et andet retsgrundlag tillader videregivelsen. 6 (1)(f) GDPR, eller hvis et andet retsgrundlag tillader videregivelsen af disse data. Når vi bruger databehandlere, videregiver vi kun vores kunders personlige data på grundlag af en gyldig kontrakt om databehandling. I tilfælde af fælles behandling indgås der en fælles behandlingsaftale.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til behandling af data

En lang række databehandlingstransaktioner er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan også til enhver tid tilbagekalde et samtykke, du allerede har givet os. Dette berører ikke lovligheden af den dataindsamling, der fandt sted før din tilbagekaldelse.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde; ret til at gøre indsigelse mod direkte reklame (art. 21 GDPR)

I TILFÆLDE AF, AT DATA BEHANDLES PÅ GRUNDLAG AF ART. 6(1)(E) ELLER (F) GDPR, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONLIGE DATA BASERET PÅ GRUNDE, DER STAMMER FRA DIN UNIKKE SITUATION. DETTE GÆLDER OGSÅ FOR ENHVER PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. FOR AT BESTEMME DET JURIDISKE GRUNDLAG, SOM ENHVER BEHANDLING AF DATA ER B A S E R E T PÅ, BEDES DU KONSULTERE DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL VI IKKE LÆNGERE BEHANDLE DINE BERØRTE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN FREMLÆGGE OVERBEVISENDE BESKYTTELSESVÆRDIGE GRUNDE TIL BEHANDLINGEN AF DINE DATA, SOM OPVEJER DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER HVIS FORMÅLET MED BEHANDLINGEN ER AT KRÆVE, UDØVE ELLER FORSVARE JURIDISKE RETTIGHEDER (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21(1) I GDPR). 

HVIS DINE PERSONDATA BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE REKLAME, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE BERØRTE PERSONDATA MED HENBLIK PÅ SÅDAN REKLAME. DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING I DET OMFANG, DET ER FORBUNDET MED SÅDAN DIREKTE REKLAME. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONLIGE DATA EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE REKLAMEFORMÅL (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21(2) GDPR).

Ret til at indgive en klage til det kompetente tilsynsorgan

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede ret til at indgive en klage til et tilsynsorgan, især i den medlemsstat, hvor de normalt har deres bopæl, arbejdsplads eller på det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Retten til at indgive en klage gælder uanset eventuelle andre administrative eller retslige procedurer, der er tilgængelige som retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du skulle kræve direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

SSL- og/eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte transmission af fortroligt indhold, såsom indkøbsordrer eller 7 / 16 forespørgsler, du sender til os som webstedsoperatør, bruger dette websted enten et SSL- eller et TLSkrypteringsprogram. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at kontrollere, om adresselinjen i browseren skifter fra "http://" til "https://" og også ved udseendet af låseikonet i browserlinjen. 

Hvis SSL- eller TLS-krypteringen er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Information om, berigtigelse og sletning af data

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til at kræve oplysninger om dine arkiverede personlige data, deres kilde og modtagere samt formålet med behandlingen af dine data. Du kan også have ret til at få dine data rettet eller slettet. Hvis du har spørgsmål om dette emne eller andre spørgsmål om persondata, er du altid velkommen til at kontakte os.

Ret til at kræve behandlingsbegrænsninger

Du har ret til at kræve, at behandlingen af dine personlige data begrænses. For at gøre dette kan du til enhver tid kontakte os. Retten til at kræve begrænsning af behandlingen gælder i følgende tilfælde:

 • I tilfælde af at du bestrider rigtigheden af dine data arkiveret af os, vil vi normalt have brug for noget tid til at verificere denne påstand. I den periode, hvor denne undersøgelse er i gang, har du ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personlige data. 
 • Hvis behandlingen af dine personlige data blev/er udført på en ulovlig måde, har du mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af dine data i stedet for at kræve sletning af disse data. 
 • Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige data, og du har brug for dem til at udøve, forsvare eller kræve juridiske rettigheder, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personlige data i stedet for at kræve sletning af dem. 
 • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til Art. 21(1) GDPR, skal dine rettigheder og vores rettigheder vejes op mod hinanden. Så længe det ikke er afgjort, hvis interesser der vejer tungest, har du ret til at kræve en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personlige data, må disse data - med undtagelse af deres arkivering - kun behandles med dit samtykke eller for at kræve, udøve eller forsvare juridiske rettigheder eller for at beskytte andre fysiske personers eller juridiske enheders rettigheder eller af vigtige grunde af offentlig interesse, der er anført af Den Europæiske Union eller et EU-medlemsland.

Afvisning af uopfordrede e-mails

Vi gør hermed indsigelse mod brugen af kontaktoplysninger, der er offentliggjort i forbindelse med de obligatoriske oplysninger, der skal gives i vores Site Notice, til at sende os reklame- og informationsmateriale, som vi ikke udtrykkeligt har anmodet om. Operatørerne af dette websted og dets sider forbeholder sig udtrykkelig ret til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af salgsfremmende oplysninger, for eksempel via SPAM-beskeder.

4. Registrering af data på denne hjemmeside

Småkager

Vores hjemmesider og sider bruger det, der i branchen kaldes "cookies". Cookies er små datapakker, der ikke beskadiger din enhed. De gemmes enten midlertidigt, så længe en session varer (sessionscookies), eller de arkiveres permanent på din enhed (permanente cookies). Sessionscookies slettes automatisk, når du afslutter dit besøg. Permanente cookies forbliver arkiveret på din enhed, indtil du aktivt sletter dem, eller de automatisk slettes af din webbrowser. 

Cookies kan udstedes af os (førstepartscookies) eller af tredjepartsvirksomheder (såkaldte tredjepartscookies). Tredjepartscookies gør det muligt at integrere visse tjenester fra tredjepartsvirksomheder på hjemmesider (f.eks. cookies til håndtering af betalingstjenester). 

Cookies har en række forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk vigtige, da visse funktioner på hjemmesiden ikke ville fungere uden disse cookies (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies kan bruges til at analysere brugeradfærd eller til salgsfremmende formål. 

Cookies, der er nødvendige for at udføre elektroniske kommunikationstransaktioner, for at levere visse funktioner, du ønsker at bruge (f.eks. til indkøbskurvfunktionen), eller dem, der er nødvendige for optimering (påkrævede cookies) af hjemmesiden (f.eks. cookies, der giver målbar indsigt i webpublikummet), skal gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR, medmindre der er et andet retsgrundlag. 6(1)(f) GDPR, medmindre et andet retsgrundlag er nævnt. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i lagring af de nødvendige cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af operatørens tjenester. Hvis der er anmodet om dit samtykke til lagring af cookies og lignende genkendelsesteknologier, sker behandlingen udelukkende på grundlag af det indhentede samtykke (art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG); dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. 

Du har mulighed for at indstille din browser på en sådan måde, at du får besked, hver gang der placeres cookies, og kun at tillade accept af cookies i specifikke tilfælde. Du kan også udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt eller aktivere slet-funktionen til automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionerne på denne hjemmeside være begrænsede. 

Hvilke cookies og tjenester, der bruges på denne hjemmeside, kan findes i denne privatlivspolitik.

Samtykke med Cookiebot

Vores hjemmeside bruger samtykketeknologi fra Cookiebot til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies på din enhed eller til brug af visse teknologier og til at dokumentere dette på en måde, der overholder databeskyttelsesreglerne. Udbyderen af denne teknologi er Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 København, Danmark (herefter "Cookiebot").

Når du går ind på vores hjemmeside, oprettes der en forbindelse til Cookiebot-serverne for at indhente dit samtykke og give dig andre forklaringer vedrørende brugen af cookies. Cookiebot gemmer derefter en cookie i din browser for at identificere det samtykke, du har givet, eller tilbagekaldelsen af det. De data, der indsamles på denne måde, gemmes, indtil du beder os om at slette dem, slette selve Cookiebotcookien, eller det formål, som dataene er gemt til, ikke længere gælder. Obligatoriske juridiske opbevaringsforpligtelser forbliver upåvirket. 

Cookiebot bruges til at indhente det lovpligtige samtykke til brug af cookies. Det juridiske grundlag for dette er art. 6(1)(c) i GDPR.

Behandling af data

Vi har indgået en databehandlingsaftale (DPA) for brugen af ovennævnte service. Det er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til databeskyttelseslovgivningen, og som garanterer, at de kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden på baggrund af vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

Serverens logfiler

Udbyderen af dette websted og dets sider indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk kommunikerer til os. Oplysningerne omfatter:

 • Typen og versionen af den anvendte browser 
 • Det anvendte operativsystem 
 • Henvisnings-URL 
 • Værtsnavnet på den computer, der har adgang 
 • Klokkeslættet for serverforespørgslen 
 • IP-adressen

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder. 

Disse data registreres på grundlag af Art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i en teknisk fejlfri gengivelse og optimering af operatørens hjemmeside. For at opnå dette skal serverlogfiler registreres.

Kontaktformular

Hvis du sender forespørgsler til os via vores kontaktformular, vil de oplysninger, der er angivet i kontaktformularen, samt eventuelle kontaktoplysninger, der er angivet deri, blive gemt af os for at håndtere din forespørgsel, og i tilfælde af at vi har yderligere spørgsmål. Vi vil ikke dele disse oplysninger uden dit samtykke. 

Behandlingen af disse data er baseret på Art. 6(1)(b) GDPR, hvis din anmodning er relateret til udførelsen af en kontrakt, eller hvis det er nødvendigt at udføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de anmodninger, der er rettet til os (art. 6(1)(f) GDPR) eller på dit samtykke (art. 6(1)(a) GDPR), hvis dette er blevet anmodet om; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. 

De oplysninger, du har indtastet i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dataene, tilbagekalde dit samtykke til arkivering af data, eller hvis det formål, hvortil oplysningerne arkiveres, ikke længere eksisterer (f.eks. efter at vi har afsluttet vores svar på din forespørgsel). Dette berører ikke eventuelle obligatoriske lovbestemmelser, især opbevaringsperioder.

Anmodning via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, gemmer og behandler vi din anmodning, herunder alle de personoplysninger (navn, anmodning), der følger med, med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af Art. 6(1)(b) GDPR, hvis din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for udførelsen af præ-kontraktlige foranstaltninger. I alle andre tilfælde behandles dataene på grundlag af vores legitime interesse i effektiv håndtering af henvendelser til os (art. 6(1)(f) GDPR) eller på grundlag af dit samtykke (art. 6(1)(a) GDPR), hvis det er blevet indhentet; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. 

De data, som du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagringen bortfalder (f.eks. efter afslutning af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser - især lovbestemte opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

5. Analyseværktøjer og reklame

Google Tag Manager

Vi bruger Google Tag Manager. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. 

Google Tag Manager er et værktøj, der giver os mulighed for at integrere sporings- eller statistikværktøjer og andre teknologier på vores hjemmeside. Google Tag Manager opretter ikke selv nogen brugerprofiler, gemmer ikke cookies og foretager ikke selvstændige analyser. Den administrerer og driver kun de værktøjer, der er integreret via den. Google Tag Manager indsamler dog din IP-adresse, som også kan blive overført til Googles moderselskab i USA. 

Google Tag Manager anvendes på grundlag af Art. 6(1)(f) i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i hurtig og ukompliceret integration og administration af forskellige værktøjer på sit websted. Hvis der er indhentet passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af Art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. 

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem Den Europæiske Union og USA, som skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder for databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret under DPF, er forpligtet til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. For mere information, kontakt venligst udbyderen under følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant- detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Google Analytics

Hvis du har givet dit samtykke, bruger dette websted Google Analytics 4, en webanalysetjeneste leveret af Google LLC. Den dataansvarlige for brugere i EU/EØS og Schweiz er Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").

Behandlingens art og formål

Google Analytics bruger cookies, der muliggør en analyse af din brug af vores hjemmesider. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af cookies om din brug af dette websted, overføres generelt til en Google-server i USA og gemmes der. 
I Google Analytics 4 er anonymisering af IP-adresser aktiveret som standard. På grund af IPanonymisering vil din IP-adresse blive forkortet af Google inden for EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. Ifølge Google vil den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, ikke blive slået sammen med andre Google-data. 
Under dit besøg på hjemmesiden registreres din brugeradfærd i form af "events". Hændelser kan være:

 • Sidevisninger 
 • Første besøg på hjemmesiden
 • Start af session
 • Besøgte websider 
 • Din "klikvej", interaktion med hjemmesiden
 • Scrolls (når en bruger scroller til slutningen af siden (90%))
 • Klik på eksterne links
 • interne søgeforespørgsler
 • Interaktion med videoer
 • downloads af filer
 • sete/klikkede annoncer
 • sprogindstillinger

Også optaget:

 • Din omtrentlige placering (region)
 • dato og tidspunkt for dit besøg
 • Din IP-adresse (i forkortet form)
 • tekniske oplysninger om din browser og de terminalenheder, du bruger (f.eks. sprogindstilling, skærmopløsning)
 • din internetudbyder
 • Referrer URL (via hvilket website/reklamemedie du kom til dette website)
Formål med behandling

På vegne af operatøren af denne hjemmeside vil Google bruge disse oplysninger med det formål at evaluere din pseudonyme brug af hjemmesiden og udarbejde rapporter om hjemmesideaktivitet. Rapporterne fra Google Analytics bruges til at analysere ydeevnen på vores hjemmeside.

Modtagere

Modtagere af data er/kan være:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (som databehandler i henhold til art. 28 i GDPR). 
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
Overførsel til tredjeland

For USA's vedkommende vedtog Europa-Kommissionen sin beslutning om tilstrækkelighed den 10. juli 2023. Google LLC er certificeret i henhold til EU-US Privacy Framework. Da Googles servere er fordelt over hele verden, og en overførsel til tredjelande (f.eks. Singapore) ikke helt kan udelukkes, har vi også indgået EU's standardkontraktbestemmelser med udbyderen.

Opbevaringsperiode

De data, der sendes af os og er knyttet til cookies, slettes automatisk efter 14 måneder. Den maksimale levetid for Google Analytics-cookies er 2 år. Sletning af data, hvis opbevaringsperiode er nået, sker automatisk en gang om måneden.

Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for denne databehandling er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, nr. 1, litra a), i GDPR og § 25, stk. 1. (1) TTDSG.

Tilbagekaldelse

Tilbagekaldelse Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at åbne cookieindstillingerne [SET THE LINK TO CONSENT TOOL SETTINGS HERE] og ændre dit valg der. Lovligheden af den behandling, der udføres på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket. 

Du kan også forhindre lagring af cookies fra starten ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Hvis du konfigurerer din browser til at afvise alle cookies, kan det dog resultere i en begrænsning af funktionaliteten på denne og andre hjemmesider. Du kan også forhindre indsamling af data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (inklusive din IP-adresse) til Google og behandling af disse data af Google ved: 
a. ikke at give dit samtykke til indstillingen af cookien eller 
b. downloade og installere browser-tilføjelsen for at deaktivere Google Analytics. For mere information om Google Analytics' brugsbetingelser og Googles privatlivspolitik, besøg venligst https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ og https://policies.google.com/?hl=de.

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med EU-US Data Privacy Framework (DPF). DPF er en aftale mellem Den Europæiske Union og USA, som skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder ved databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret i henhold til DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. For mere information, kontakt venligst udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant- detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active    
 

Browser-plugin

Browser-plugin Du kan forhindre Googles indsamling og behandling af dine data ved at downloade og installere det browser-plugin, der findes på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

For mere information om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata, se venligst Googles privatlivspolitik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google-signaler

Vi bruger Google Signals. Når du besøger vores hjemmeside, registrerer Google Analytics bl.a. din placering, forløbet af din søgning og YouTube-forløbet samt demografiske data (besøgsdata). Disse data kan bruges til tilpasset annoncering med hjælp fra Google Signal. Hvis du har en Google-konto, vil dine besøgsoplysninger blive linket til din Google-konto af Google Signal og brugt til at sende dig tilpassede reklamemeddelelser. Dataene bruges også til at udarbejde anonymiserede statistikker over vores brugeres online-mønstre.

Behandling af kontraktdata

Vi har indgået en databehandlingsaftale med Google og implementerer de strenge bestemmelser fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder fuldt ud, når vi bruger Google Analytics.

Google-annoncer

Hjemmesidens operatør bruger Google Ads. Google Ads er et online reklameprogram fra Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads giver os mulighed for at vise annoncer i Googles søgemaskine eller på tredjepartswebsteder, hvis brugeren indtaster bestemte søgetermer i Google (søgeordsmålretning). Det er også muligt at placere målrettede annoncer baseret på de brugerdata, som Google er i besiddelse af (f.eks. lokaliseringsdata og interesser; målgruppemålretning). Som webstedsoperatør kan vi analysere disse data kvantitativt, f.eks. ved at analysere, hvilke søgetermer der resulterede i visning af vores annoncer, og hvor mange annoncer der førte til respektive klik. 

Brugen af disse tjenester sker på grundlag af dit samtykke i henhold til Art. 6(1)(a) i GDPR og § 25(1) i TTDSG. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Dataoverførsel til USA er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC). Detaljer kan findes her:  
https://policies.google.com/privacy/frameworks og https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem Den Europæiske Union og USA, som skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder for databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret under DPF, er forpligtet til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. For mere information, kontakt venligst udbyderen under følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant- detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active   
 

6.    Plugins und Tools

YouTube

Dette websted indlejrer videoer fra webstedet YouTube. Hjemmesidens operatør er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. 

Hvis du besøger en side på denne hjemmeside, hvor der er indlejret en YouTube, vil der blive oprettet en forbindelse til YouTubes servere. Som følge heraf får YouTube-serveren besked om, hvilke af vores sider du har besøgt. 

Desuden vil YouTube kunne placere forskellige cookies på din enhed eller sammenlignelige teknologier til genkendelse (f.eks. enhedsfingeraftryk). På denne måde vil YouTube kunne indhente oplysninger om denne hjemmesides besøgende. Disse oplysninger vil blandt andet blive brugt til at generere videostatistikker med det formål at forbedre webstedets brugervenlighed og forhindre forsøg på at begå bedrageri. 

Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, mens du besøger vores hjemmeside, giver du YouTube mulighed for direkte at tildele dine browsingmønstre til din personlige profil. Du har mulighed for at forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto. 

Brugen af YouTube er baseret på vores interesse i at præsentere vores onlineindhold på en tiltalende måde. I henhold til art. 6(1)(f) GDPR er dette en legitim interesse. Hvis der er indhentet et passende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6(1)(a) GDPR og § 25 (1) TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. 

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan YouTube håndterer brugerdata, i YouTubes databeskyttelsespolitik under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem Den Europæiske Union og USA, som skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder for databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret under DPF, er forpligtet til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. For mere information, kontakt venligst udbyderen under følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant- detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Fonts (lokal indlejring)

Denne hjemmeside bruger såkaldte Google Fonts fra Google til at sikre en ensartet brug af skrifttyper på denne hjemmeside. 15 / 16 Disse Google-skrifttyper er installeret lokalt, så der ikke oprettes forbindelse til Googles servere i forbindelse med dette program. 

For mere information om Google Fonts, følg venligst dette link: https://developers.google.com/fonts/faq og se Googles erklæring om databeskyttelse under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7. Tilpassede tjenester

Håndtering af ansøgerdata

Vi giver besøgende på vores hjemmeside mulighed for at indsende jobansøgninger til os (f.eks. via e-mail, via posttjenester eller ved at indsende den online jobansøgningsformular). Nedenfor vil vi orientere dig om omfanget, formålet og brugen af de personlige data, der indsamles fra dig i forbindelse med ansøgningsprocessen. Vi forsikrer dig om, at indsamling, behandling og brug af dine data vil ske i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesrettigheder og alle andre lovbestemmelser, og at dine data altid vil blive behandlet strengt fortroligt.

Omfang og formål med indsamling af data

Hvis du sender en jobansøgning til os, behandler vi alle tilknyttede personoplysninger (f.eks. kontakt- og kommunikationsdata, ansøgningsdokumenter, notater fra jobsamtaler osv.), hvis de er nødvendige for at træffe en beslutning om etablering eller et ansættelsesforhold. Retsgrundlaget for ovennævnte er § 26 BDSG i henhold til tysk lov (forhandling af et ansættelsesforhold), Art. 6(1)(b) GDPR (generelle kontraktforhandlinger) og - forudsat at du har givet os dit samtykke - Art. 6(1)(a) i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde et givet samtykke. Inden for vores virksomhed vil dine personlige data kun blive delt med personer, der er involveret i behandlingen af din jobansøgning. 

Hvis din jobansøgning resulterer i en ansættelse, vil de data, du har indsendt, blive arkiveret på grundlag af § 26 BDSG og Art. 6(1)(b) GDPR med det formål at implementere ansættelsesforholdet i vores databehandlingssystem.

Periode for arkivering af data

Hvis vi ikke kan give dig et jobtilbud, eller du afviser et jobtilbud eller trækker din ansøgning tilbage, forbeholder vi os ret til at opbevare de data, du har indsendt, på grundlag af vores legitime interesser (art. 6(1)(f) GDPR) i op til 6 måneder fra afslutningen af ansøgningsproceduren (afvisning eller tilbagetrækning af ansøgningen). 

Bagefter bliver dataene slettet, og de fysiske ansøgningsdokumenter bliver destrueret. Opbevaringen tjener især som bevis i tilfælde af en retstvist. Hvis det er indlysende, at dataene er nødvendige efter udløbet af perioden på 6 måneder (f.eks. på grund af en forestående eller verserende retstvist), vil sletning først finde sted, når formålet med yderligere opbevaring ikke længere gælder. 

Længere opbevaring kan også finde sted, hvis du har givet dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR), eller hvis lovbestemte krav om opbevaring af data udelukker sletning.