Reiling GmbH & Co. KG
Bussemasstraße 49
33428 Marienfeld
Germany

Telefon: +49 5247 98030
Mail: info [at] reiling.de (info[at]reiling[dot]de)
Fax: +49 5247 980333

Contact - Data Protection Officer
datenschutzbeauftragter [at] reiling.de (datenschutzbeauftragter[at]reiling[dot]de)

Register entry
Local Court Gütersloh
HRA 4058
VAT number DE 196910608

Representation by
General partner: Reiling Verwaltungs GmbH
Managing director: Bernhard Reiling
Local court Gütersloh
HRB 3572

Reiling Glasrecycling Danmark ApS
Krumtappen 11 | DK-6580 Vamdrup
Phone: +45 75 58 38 50
Mail: info [at] reiling.dk (info[at]reiling[dot]dk)
CVR-nr. 21078336
P-Nr. 1004786394

Reiling Glasrecycling Danmark ApS
Maglemolle 60 | DK-4700 Vamdrup
Phone: +45 75 58 38 50
Mail: info [at] reiling.dk (info[at]reiling[dot]dk)
CVR-nr. 21078336
P-Nr. 1004786394